AUTO 220 - Course Resources

2011 Kia Optima Hybrid review

 

Prius (2nd Gen) P112 Hybrid Transaxle (eCVT) Operation

 

Toyota Prius 2009 - Evolution of the Hybrid Synergy Drive

 

Working principe of Hybrid Synergy Drive

 

Hybrid Engine

 

Hybrid How it Works

 

Honda Hybrid

 

2011 Hyundia Elantra - Under the hood

 

2011 Hyundia Elantra - Exterior Presentation